Máy bọc sợi có thể sản xuất cả lớp phủ đơn và lớp phủ kép có hiệu suất cực cao và hoạt động để có các loại sợi có bản chất khác nhau như dây cuộn, chẳng hạn như spandex, sợi có độ giãn thấp, ruy băng đàn hồi, dây tóc, kim loại sợi và sợi căng cao LVREX; và có sợi bông, sợi tổng hợp, polyamit, polyeste, tơ thật và sợi kim loại làm sợi phủ.