Vớ đàn hồi cao

20200703171114771

Zhejiang Guoxing Machinery Co, Ltd là một doanh nghiệp công nghệ cao và tọa lạc tại Ôn Châu, nổi tiếng là "Thành phố Chế độ Kinh tế Hiện đại Trung Quốc. Công ty này nắm giữ một lực lượng kỹ thuật hùng hậu và sử dụng nó để phát triển và sản xuất các thiết bị dòng máy bao phủ tiên tiến, đứng đầu máy sợi phủ trong nước một cách tuyệt đối.